DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S.775 SAYILI EDİNCİK . ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 2015/2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  17.01.2017

   

  S.S.775  SAYILI EDİNCİK . ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  2015/2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

   

   

  Kooperatifimizin 2015/2016 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2017 tarihine rastlayan Çarşamba  günü saat 11.00’da Edincik Mahallesi İstiklal Caddesi No:11 deki Kooperatifimiz toplantı salonu adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 23 Şubat 2017 tarihine rastlayan Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

                                                  YÖNETİM KURULU

   

   

  GÜNDEM

  1.      Yoklama ve Açılış,

  2.      Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1Başkan, 2 Kâtip )

  3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4.      2015/2016 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması ve Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi uyarınca henüz denetlenmemiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloların incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması,

  5.      Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 397.maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş 01.11.2015-31.10.2016 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması,

  6.      Kooperatifimizin 2016/2017 yılı çalışma programının ve bütçesi ile 2015-2016 kesin bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  7.      Birlikçe gelir-gider müspet farkı dağıtılması halinde, kooperatifimize gönderilecek tutarın ortaklara dağıtılması hakkında görüşme yapılması

  8.      Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

  9.      Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  10.  Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

  11.  Güney Marmara zeytin hastalıkları ile mücadele Birliğinin 2017 yılında ilaçlama yapması halinde 2017-2018 iş yılı ürün alacaklarından binde beş kesinti yapılarak tahsil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

  12.  Dilek ve Temenniler

  13.  Kapanış

   

  NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

  b) Kooperatifimiz 2015/2016 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, 2016/2017 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.


 • S.S.775 SAYILI EDİNCİK . ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 2014/2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  10.01.2016

   

  S.S.775  SAYILI EDİNCİK . ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  2014/2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

   

  Kooperatifimizin 2014/2015 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2016 tarihine rastlayan Pazartesi  günü saat 11.00’da Edincik Mahallesi İstiklal Caddesi No:11 deki Kooperatifimiz toplantı salonu adresinde yapılacaktır.

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 23 Şubat 2016 tarihine rastlayan Salı  günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

  Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

  YÖNETİM KURULU     

   

   

  GÜNDEM

  1.      Yoklama ve Açılış,

  2.      Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1Başkan, 2 Kâtip )

  3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4.      2014/2015 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması ve Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, TTK 397. Maddesi uyarınca henüz denetlenmemiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloların incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması,

  5.      Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 397.maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş 01.11.2014-31.10.2015 dönemine ilişkin ibrasının geriye bırakılması,

  6.      Kooperatifimizin 2015/2016 yılı çalışma programının ve bütçesi ile 2014-2015 kesin bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  7.      Güney Marmara zeytin hastalıkları ile mücadele Birliğinin 2016 yılında ilaçlama yapması halinde 2016-2017 işyılı ürün alacaklarından binde beş kesinti yapılarak tahsil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

  8.      Kooperatifimizin borçlarının tasfiyesi için Birliğimiz ile yapılan protokol gereği Mali Yapıyı Güçlendirme Fonu için %2 kesinti yapılmasının karara bağlanması,

  9.      Birliğimizce Kooperatifimize tahsis olunan DİFF Kredi fonundan, Geçmiş Yıl Dönem Zararlarının kapatılmasının görüşülerek karara bağlanması,

  10.  Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

  11.  Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  12.  Dilek ve Temenniler

  13.  Kapanış

   

  NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

           b) Kooperatifimiz 2014/2015 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalıma politikası ve strateji belgesi ile 2015/2016 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.