DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S. ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’ nden 2016 - 2017 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  25.02.20218

  S.S. ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

  2016 - 2017 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL

   İLANI

  Kooperatifimizin 2016/2017 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11:00’de Kooperatifimiz Merkez İdare Binasının bulunduğu Alaattin Mahallesindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Anasözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 25 Şubat 2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

  Sayın ortaklarımızın aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmalarını rica ederiz.

                                                                                                            

                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU

                                  GÜNDEM

   

  1.      Yoklama ve Açılış,

  2.      Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

  3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4.       Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, 

           Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan ilgili iş yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen İNCELEME RAPORLARININ ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,

  5.      2016/2017 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,

           Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca 2016/2017 İş yılı Faaliyet Raporu İle Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen İNCELEME RAPORUNUN okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

  6.      2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/2017iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası edilmesi,

  7.      Kooperatifimiz 2017 / 2018 İş Yılı Faaliyet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  8.      Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin olarak “ORTAK İÇİ” ve “ORTAK DIŞI” faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,

  9.      Kooperatif Anasözleşmesinin üyeliğin boşalması başlıklı 49. uncu maddesinin 4. üncü bendi gereğince Yönetim Kurulunun 08.03.2017 tarih ve 14 sayılı toplantısının 2. Maddesinde alınan karar gereğince selef’ inin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanan 14168 nolu ortak Faika Özlem SARI’ nın atanmasının Genel Kurul’ un onayına sunulması,

  10.  Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan Ayni ve Nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

  11.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi hususunun karara bağlanması,

  12.  Kooperatif hesaplarının denetlenmesi hususunda ilgili sistemin ve kuruluşun tespiti ve görevlendirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,

  13.  Dilek ve Temenniler,

  14.  Kapanış.

   

  NOT: 

  a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için varsa kefaletten doğan borcudahil borçlarını Genel Kuruldan 20 gün öncesine kadar ödemiş olması ve Rekolte beyannamesinin en az %50 sini teslim etmiş olması gerekir

  b) Kooperatifimiz 2016/2017 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

  c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.