GENEL KURUL İLANI« GERİ DÖN

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM
   GENEL KURUL İLANI
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN
B U R S A
 
Birliğimizin 01.11.2015 – 31.10.2016 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 22.04.2017 Cumartesi günü saat 11.00’de, Bursa-İzmir Karayolu 29.Km. Başköy - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.
 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Ana Sözleşmenin 27. maddesi uyarınca 30.04.2017 Pazar günü saat 11.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.
 
Sayın Birlik Temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur. 
 
                                                                                                                   YÖNETİM KURULU
G Ü N D E M:
 
1. Yoklama ve Açılış,
2. Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,
3. 2015/2016 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2015/2016 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 2015/2016 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,
6. 2012/2013 ve 2013/2014 iş yıllarına ilişkin Birliğimiz muhasebe hesaplarında bekletilen ortak dışı faaliyet karının, ortak kooperatiflere/ortaklara dağıtılacak ve yedek akçe veya fona aktarılacak miktarının görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
8. 2016/2017 faaliyet dönemi bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, 
9. Birliğin 2016/2017 faaliyet dönemi çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,
10. 2016/2017 Faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili yapılması gerekli olan her türlü işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. 2016/2017 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,
14. Anasözleşme İntibakının Birlik temsilcilerimizin bilgisine sunulması,
15. Dilek, Öneriler ve Kapanış.