DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.699 SAYILI İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

  15.05.2018

  S.S.699 SAYILI İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

   

                   Kooperatifimizin  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 HAZİRAN 2018 tarihine rastlayan  Pazartesi günü saat 10:00’da Kooperatifimize ait toplantı salonunda yapılacaktır.

       İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşmemizin  28 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 26 HAZİRAN 2018 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

       Sayın ortaklarımızın aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

                                                                                                                                                                                                               YÖNETİM KURULU

   

                                                                   GÜNDEM

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  5. Birlik Genel Kuruluna 57 Asil, 57 Yedek Kooperatif Temsilcisinin Seçimi,
  6. Dilek ve temenniler,
  7. Kapanış,

   

   

   

  NOT:Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş olması ve 2017/2018 iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.