DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S.987 SAYILI MÜREFTE ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 2016/2017 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  25.02.2018

  S.S.987 SAYILI MÜREFTE  ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  2016/2017 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

   

  Kooperatifimizin 2016/2017 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00’da Mürefte Mah. Yalı Cad. Zeytin Sok. No:2 Şarköy/TEKİRDAĞ adresinde bulunan idari binamızın Kemal Karagöz Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 25 Şubat 2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

  Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

                                                                                                            YÖNETİM KURULU

                                             GÜNDEM

   

  1.     Yoklama ve açılış,

  2.     Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

  3.     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4.     Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 iş yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların ayrı ayrı okunması,  Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan raporlara ilişkin düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,

  5.     2016/2017 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi,  belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

  6.     2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, ve 2016/2017 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

  7.     Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,

  8.     Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

  9.     Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,

  10.  Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018 ve 2018/2019 iş yılı çalışma programı ve bütçeleri ile 2016/2017 iş yılı Revize Bütçesinin  görüşülmesi ve karara bağlanması,

  11.  Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  12.  2018/2019 Zeytin Alım Kampanyasında Tesis Fonuna %1 ve Marmarabirlik Ortak Üretici Yardımlaşma Fonuna Ürün Bedellerinden %1 kesinti yapılmasının görüşülerek karara bağlanması,

  13.  2018/2019 Zeytin alım Kampanyasında Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ortakları Yardımlaşma Fonuna Ürün bedellerinden %1 kesinti Yapılmasının görüşülerek karara bağlanması

  14.  Kooperatifimiz tarafından yapılması planlanan zeytinyağı fabrikasının çalıştırılması için bir  şirket kurulması veya kurulmuş bir şirkete ortak olunması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

  15.  Görev süresi sona ermiş Yönetim Kurulu üyeleri ile 21 Birlik temsilcisinin asil ve yedeklerinin seçilmesi,

  16.  Dilek ve temenniler,

  17.  Kapanış.

  NOT:

  a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

  b)  Kooperatifimiz 2016/2017 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018, 2018/2019 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

  c)  Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.”