NASIL ORTAK OLURUM ?« GERİ DÖN

 

1- Kooperatif Ana sözleşmesinde öngörülen niteliğe sahip olduğuna ilişkin vergi dairesinden alınan belge,

2- Kooperatifin çalışma bölgesinde  kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden birinin üreticisi olduğunu gösteren;

- Tapu senedi fotokopisi: Aslı  kooperatif yetkililerince  görülüp “aslının aynısıdır” kaşesi  basılıp imzalatılacak. Eğer Tapu senedinde zeytinlik yazmıyorsa, yerel ziraat odası veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden zeytinlik olduğuna dair belge alınacak.

- Kira sözleşmesi: Sözleşme en az beş yıllık süreyi içerecek.

- Yerel ziraat odası, ziraat odası olmayan yerlerde işe il/ilçe tarım müdürlüklerinden üretici olduğunu ve yaklaşık üretim miktarını gösterir belge,

- Zeytin üretilen yer hazineye ait ve ilgili yer için  Belediyeye vergi ödemesi yapılmış ise “Emlak vergisi Beyannamesi “ yada  eşdeğer olabilecek  başka bir belge,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş veya en fazla 6 aylık) ve

5- Yukarıdaki belgeler ile birlikte matbu “Ortaklık Yüken Mektubu” ile “Ortaklık Beyannamesi”  kayıt olunması istenen yönetim kurulu tarafından düzenlenerek ortak olma işlemi gerçekleşecektir.

      *Geçici olarak ortak giriş kabul işlemleri durdurulmuştur.