×
12.04.2021 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURULUMUZUN ERTELENMESİ HK. 12.04.2021 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURULUMUZUN ERTELENMESİ HK.

12.04.2021 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURULUMUZUN ERTELENMESİ HK.

 

Artan Covid-19 vakaları nedeniyle, Birliğimiz Yönetim Kurulunun 02.04.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ve T.C Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 08.04.2021 tarih ve E-80214065-251.03-00063128300 sayılı uygun görüşüne istinaden, 12.04.2021 tarihinde yapılması planlanan Birliğimiz Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel Kurul toplantısının tarihi, salgının seyrine ve Bursa Valiliği kararına göre yeniden belirlenecek olup, genel kurula katılacak olan kooperatif temsilcilerimize bildirilecektir.

                        Sayın Kooperatif temsilcilerine saygı ile duyururuz.

İlgili Valilik Yazısı