×
Marmarabirlik 2019 - 2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Marmarabirlik 2019 - 2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Marmarabirlik 2019 - 2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

GENEL KURUL İLANI

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN

B U R S A

            Birliğimizin 01.11.2019 - 31.10.2020 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 12.04.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de, Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer - BURSA adresinde yapılacaktır.

            Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 20.04.2021 Salı günü saat 11.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

            Sayın kooperatif temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.

                                                                                                                   YÖNETİM KURULU

                                                                                                                                 

G Ü N D E M:

 

 1. 1. Yoklama ve Açılış,
 2. 2. Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,
 3. 3. 2019/2020 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2019/2020 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
 4. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 5. 5. 2019/2020 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,
 6. 6. 2014/2015 ve 2015/2016 iş yıllarına ilişkin Birliğimiz muhasebe hesaplarında bekletilen ortak dışı faaliyet karının, kooperatif tüzel kişiliklerine dağıtılacak ve yedek akçe veya fona aktarılacak miktarının görüşülerek karara bağlanması,
 7. 7. 2020/2021 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,
 8. 8. 2020/2021 faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 9. 9. Tahsili mümkün olmayan alacakların terkini ile yedek akçeden karşılanması hakkında görüşme yapılması,
 10. 10. Almanya’nın Köln şehrinde bulunan şubemizin faaliyetleri konusunda bilgi verilmesi, Almanya’da hisselerinin tamamı Birliğimize ait olacak bir şirket kurulması ve şubemizin faaliyetlerinin bu şirket üzerinden devam ettirilmesinin müzakeresi ile kurulacak şirketimiz tarafından yatırım yapılması hususlarında, Yönetim kurulumuza yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 11. 11. Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. 12. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 13. 13. 2020/2021 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,
 14. 14. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 15. 15. Dilek, Öneriler ve Kapanış