×
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

 

         Birliğimizin 01.11.2020 - 31.10.2021 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 26.03.2022 Cumartesi günü saat 11.00’de, Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.

         Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 03.04.2022 Pazar günü saat 11.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

         Sayın kooperatif temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M:

1- Yoklama ve Açılış,

2- Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,

3- 2020/2021 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2020/2021 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5- 2020/2021 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

6- 2021/2022 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

7- 2021/2022 faaliyet dönemi için görev yapacak bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8- Ürün alım kampanyası içerisinde Birliğimizce dinamik alım fiyatı belirlenebilmesi hakkında görüşme yapılması,

9- Kooperatif ortaklarına tahsis edilen ayni kredi limitlerinin belirlenmesi usul ve esasları hakkında görüşme yapılması,

10- Birlik Anasözleşmenin 34/g maddesi uyarınca, Marmarabirlik Satınalma Yönetmeliğinde yer alan eşik değerlerin güncellenmesi hakkında görüşme yapılması,

11- Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

13- Personel yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında görüşme yapılması,

14- 2021/2022 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,

15- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi,

16- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi haklarının belirlenmesi,

17- Dilek, Öneriler ve Kapanış