×
İZNİK KOOPERATİFİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

                 Kooperatifimizin  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2022  tarihine rastlayan  Pazar günü saat 10:00’da Mustafa Kemalpaşa mahallesi O.Gazi/8 Cad. No:2 İznik/Bursa adresindeki Kooperatifimize ait toplantı salonunda yapılacaktır.

     İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşmenin  28/3 maddesi gereğince 05 Temmuz 2022 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

     Sayın ortaklarımızın aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Görev süresi sona ermiş olan,Yönetim Kurulu üyeleri ile 55 Birlik temsilcisinin asil ve yedeklerinin seçilmesi,
  5. Dilek ve temenniler,
  6. Kapanış,
  • Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş olması ve 2021/2022 iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.