×
MARMARA ADASI KOOPERATİFİ

S.S. 996 SAYILI MARMARA ADASI ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2020-2021 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Kooperatifimizin 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Şubat 2022 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Okullar Mahallesi Abayolu İskele Karşısı No:3 Marmaraadası/BALIKESİR adresinde ki Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı kooperatifimiz ana sözleşmesinin 28.maddesi gereğince 15 Şubat 2022 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

                  YÖNETİM KURULU

                                                                                                                     

GÜNDEM

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2020/2021 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi, oylamaya sunulması,
 5. 2020/2021 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 6. Kooperatifin 2021/2022 İş yılı bütçesi ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Kooperatifin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesine ilişkin görüşme yapılması,
 8. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.

 

 • a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.
 • Kooperatifimiz 2020/2021 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2021/2022 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.